Dofinansowania Unijne

Firma Albi-Tech sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wsparcie wiedzy i kompetencji w regionalnym ekosystemie innowacji”.
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet Badania naukowe i innowacje, Działanie Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji, numer projektu FELU.01.06-IP.01-0004/23.

Projekt prowadzony przez Albi-Tech spółka z.o. ma na celu wspieranie przedsiębiorstw poprzez stworzenie kompleksowego programu, obejmującego sieciowanie, a także szkolenia z obszaru Przemysłu 4.0 oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). IOB dąży do umożliwienia przedsiębiorstwom dostosowania się do współczesnych wyzwań przemysłowych oraz zachęcenia do współpracy i innowacji. Jednocześnie projekt zakłada podniesienie kwalifikacji kadry IOB , szczególnie w obszarze najnowszych technologii i trendów przemysłowych (w tym Przemysłu 4.0 i GOZ), a także aspektów związanych z własnością intelektualną. Kształtowanie umiejętności doradczych ma umożliwić IOB efektywne wsparcie przedsiębiorstw w ich rozwoju.
Aby osiągnąć te cele, projekt przewiduje promowanie Przemysłu 4.0 poprzez tworzenie platformy umożliwiającej przedsiębiorstwom nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń oraz współpracę. Planowane są również regularne spotkania, mające na celu promowanie integracji i współpracy w obszarze Przemysłu 4.0 i GOZ. W ramach szkoleń specjalistycznych, przedsiębiorcy zdobędą umiejętności z zakresu Przemysłu 4.0, obejmujące integrację technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji i automatyzacji w procesach produkcyjnych. Ponadto, edukacja dotycząca praktycznych aspektów implementacji rozwiązań z obszaru GOZ będzie skupiała się na zrównoważonym zarządzaniu zasobami, przejściu na technologie cyrkularne i minimalizacji odpadów.

Projekt zakłada również organizację kampanii edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat korzyści wynikających z adaptacji technologii Przemysłu 4.0. Wspieranie przedsiębiorstw w projektowaniu produktów z myślą o długotrwałym użytkowaniu, recyclingu i minimalizacji wpływu na środowisko stanowi kolejny ważny element działań związanych z GOZ. Albi-Tech ma zamiar udzielać wsparcia w identyfikowaniu, komercjalizacji innowacji oraz w budowaniu strategii ochrony intelektualnej dla przedsiębiorstw.

Działania projektu obejmują także praktyczne warsztaty, w których przedsiębiorcy zdobędą umiejętności z zakresu Przemysłu 4.0 oraz implementacji zasad GOZ. W celu ułatwienia wymiany informacji i współpracy, projekt przewiduje rozwinięcie platformy sieciowania, umożliwiającej przedsiębiorcom aktywny udział w szkoleniach. Kampanie edukacyjne i promocyjne mają zwiększyć świadomość projektu wśród przedsiębiorców. Indywidualne wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw ma pomóc w adaptacji nowoczesnych rozwiązań i strategii z zakresu Przemysłu 4.0.

Oczekiwane efekty projektu obejmują zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, poprawę efektywności i konkurencyjności na rynku, nawiązanie nowych relacji biznesowych oraz działania związane z GOZ, przyczyniające się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów i minimalizacji wpływu na środowisko.

Albi-Tech w ramach działań, prowadzić będzie sieciowanie przedsiębiorstw z 3 obszarów RIS: Żywność wysokiej jakości, Zielona gospodarka oraz Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne. Sieciowania będą miały charakter spotkań w siedzibach firm (objętych sieciowaniem), w siedzibie firmy Albi-Tech, podczas spotkań branżowych zewnętrznych, a także w formie zorganizowanych "dużych" spotkań zbiorczych w salach konferencyjnych i aulach. Działania te umożliwią nawiązanie nowych kontaktów biznesowych wśród firm, efektem czego będzie wymiana wiedzy specjalistycznej umożliwiająca efektywny rozwój firm.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 570 163,96 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 423 596,79 zł

Pracujmy razem!

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, nie wahaj się i skontaktuj się z nami! Razem osiągniemy sukces!

Kontakt!