Oferta szkoleń

Wysoko wykwalifikowana kadra to podstawa sukcesu firmy. Wiemy o tym i chcemy dbać o to, aby było to spełnione w Państwa przedsiębiorstwach.
W tym celu, we współpracy z nalepszymi specjalistami w kraju, stworzyliśmy szereg szkoleń, umożliwiających wzrost kompetencji i umiejętności Państwa pracowników.
Programy poszczególnych szkoleń możemy wysłać drogą mailową
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Inżynierskie


Sterowanie maszyn CNC - podstawy G-Code

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw programowania w znormalizowanym języku zapisu poleceń G-Code dla urządzeń CNC oraz drukarek 3D. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję tworzyć programy w oparciu o G-Code. Zapoznają się z również z opisem funkcji kodu ze szczególnym uwzględnieniem ich interpretacji (mimo, iż język G-Code jest sprecyzowany normami ISO istnieją różnice w wykonywaniu niektórych poleceń poprzez różne programy jak i profesjonalne sterownik).
Więcej


Sterowanie FANUC lub HEIDENHAIN

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi i programowania obrabiarek CNC ze sterowaniem FANUC lub HEIDENHAIN. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z budową i zasadami działaniami w/w obrabiarek, uzyskać umiejętności obsługi sterownika, zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat tworzenia programów obróbczych, nabyć umiejętności tworzenia programów obróbczych dla elementów frezowanych/toczonych, zapoznać się z budową, zasadą działania i obsługą frezarki/tokarki sterowanej numerycznie. Ponadto, Specjaliści omówią cykl frezarski/tokarski, poczynając od uruchomienia frezarki/tokarki, po mocowanie narzędzi, kończąc na ustalaniu wartości korekcji narzędzi.
Więcej


Opracowanie nowego produktu - procedury B&R

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące procesu wprowadzania na rynek nowego produktu. Kurs ma na celu wsparcie Klienta przy organizacji prac badawczo-rozwojowych oraz wspieranie funkcjonujących w strukturach firm zespołów ds. B&R. Oferta dotyczy prac B&R w obszarze zagadnień inżynierskich (opracowywanie i testowanie nowych rozwiązań). Szkolenie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych poprawą skuteczności i efektywności realizacji prac B&R. Uczestnicy kursu poznają zasady projektowania procesów związanych z realizacją prac B&R, opracowania zasad, standardów i procedur zarządzania projektami B&R oraz siecią współpracujących jednostek badawczych i rozwojowych. Ponadto, Uczestnicy zapoznają się z narzędziami służącymi wdrożeniu mechanizmów efektywnego zarządzania wiedzą wypracowaną w ramach prac B&R oraz monitorowania skuteczności i efektywności realizowanych prac B&R. Dodatkowo, specjaliści posłużą wsparciem przy wyborze narzędzi informatycznych potrzebnych przy pracach B&R oraz opracowaniu planów prac badawczych i rozwojowych.
Więcej

Oprogramowanie komputerowe


Corel Draw - poziom podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących opanować podstawowe umiejętność posługiwania się najpopularniejszym, profesjonalnym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Program ten wykorzystywany jest m.in. do tworzenia projektów plakatów reklamowych, wizytówek, ulotek, znaków firmowych, składów tekstu, przygotowywania plików do cięcia na maszynach CNC, itp.
Więcej


Corel Draw - poziom zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które zajmują się tworzeniem i obróbką grafiki, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programu Corel Draw oraz osób które ukończyły Kurs Corel Draw na poziomie podstawowym.
Więcej


Corel Photo-Paint

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności odnośnie obróbki obrazów bitmapowych w programie Corel Photo-Paint. Podczas kursu Uczestnicy poznają metody retuszu oraz modyfikacji fotografii. Szkolenie obejmuje pracę z obrazem, przedstawienie narzędzi malarskich, metod selekcji i pracy z obiektami. Kursanci poznają zaawansowane metody selekcji, modele kolorów oraz tryb pracy w programie. Ponadto, Specjaliści podzielą się wiedzą odnośnie przekształcenia obiektów – tworzenia elementów pod strony WWW, pracy z tekstem, korygowania obrazu oraz tworzenia i edycji ścieżek. Kurs skierowany jest zarówno do osób zupełnie początkujących jak i dla tych, którzy posiadają podstawą wiedzę i chcą odkryćnowe, nieznane dotąd funkcje w/w programu.
Więcej


IronCAD modelowanie bryłowe

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności odnośnie podstaw modelowania bezpośredniego w środowisku 3D. Kurs obejmuje tematykę: katalogów gotowych elementów 3D, poruszania się w przestrzeni modelu, używania narzędzi IntelKształty, IntelWymiary, IntelZatrzaski, wykorzystania predefiniowanych operacji 3D do budowy modelu, brył wydrążonych (skorupy), sfazowania, zaokrąglenia, kreatora wyciągnięć, usuwania materiału, katalogów i elementów definiowanych przez użytkownika. Ponadto, Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie tworzenia rysunku 2D ba podstawie modelu 3D, reedycji modelu, modelowania poszczególnych elementów, podstaw modelowania powierzchniowego oraz wizualizacji.
Więcej


IronCAD arkusz blachy i modelowanie II

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności odnośnie podstaw formowania arkuszy tj.: podstaw i zagięcia, zakrzywionej podstawy, zamykania narożnika, wycięcia oraz fazowania i zaokrąglenia. Kurs obejmuje tematykę: wyboru rodzaju blachy, dodawania własnego rodzaju arkusza blachy, podstaw formowania blachy, wytłoczenia, wyciągnięcia po profilach, tworzenia wyrobów złożonych oraz tworzenia rysunku na podstawie modelu.
Więcej


MS Office - podstawa w biurze

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć podstawową wiedzę i umiejętności odnośnie pakietu Microsoft Office. Kurs skierowany jest zwłaszcza od osób, które rozpoczynają pracę z komputerem i pakietem MS Office. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera i systemu operacyjnego Windows wraz z pakietem biurowym Microsoft Office składającym się z programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint. Specjaliści omawiają wszystkie zagadnienia od zupełnych podstaw, łącząc teorię z praktykę, opierając zajęcia na wielu praktycznych przykładach. Ponadto, Uczestnicy dowiedzą się jak edytować tekst w MS Word, obsługiwać skoroszyty i tworzyć zestawienia w MS Excel oraz prezentować w MS PowerPoint. Kurs ma charakter indywidualny, dostosowując przebieg oraz tematykę poruszanych zagadnień do indywidualnych potrzeb Uczestników.
Więcej


Adobe Photoshop - podstawowy program grafika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć elementarną wiedzę i umiejętności odnośnie podstawowej obsługi programu Adobe Photoshop. Uczestnicy Kursu zapoznają się z zagadnieniami: konstrukcji obrazu cyfrowego, obsługi programu, fotomontażu, retuszu – korekty barwnej oraz zapisywania pracy. Szkolenie uzupełnia seria ćwiczeń praktycznych z w/w materii. Ponadto, szkolenie obejmuje naukę narzędzi i pojęć związanych z obróbką obrazu cyfrowego, wchodzących w skład umiejętności fotoedytora, retuszera, fotomontażysty oraz podstaw postprodukcji fotograficznej. Kurs dedykowany jest fotografom, ilustratorom, projektantom a także osobom nieposiadających wykształcenia plastycznego, pragnących jednak poznać szereg możliwości i korzyści płynących z obsługi najsłynniejszego programu do obróbki obrazu.
Więcej


Adobe InDesign - tworzenie, inspekcja i publikowanie materiałów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających poznać możliwości programu Adobe InDesign. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie przygotowywania profesjonalnych materiałów na potrzeby druku - magazynów, folderów, ulotek. Ponadto zapoznają się z zagadnieniami: praktycznego projektu broszury, pracy z typografią w InDesign, formatowania obiektów i pracy na warstwach, techniki wydajnej pracy z kolorem, transformacji i przekształcenia obiektów, formatowania podstawowego stylu akapitowego oraz generowania poprawnych plików PDF. Podczas kursu Uczestnicy będą mieli okazję poznać praktyczne wskazówki optymalizacji grafiki do druku. Szkolenie uzupełnia seria ćwiczeń praktycznych z zakresu pracy z tabelami w InDesign oraz przygotowania publikacji do druku i dystrybucji elektronicznej.
Więcej


Adobe Illustrator - obróbka grafiki wektorowej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających nabyć elementarną wiedzę i umiejętności odnośnie podstawowej obsługi i możliwości programu Adobe Illustrator. Kurs obejmuje omówienie od podstaw w/w programu oraz zastosowanie narzędzi dostępnych w programie oraz wiele przydatnych ćwiczeń praktycznych. Ponadto Uczestnicy poznają aspekty związane z pracą z grafiką wektorową, tworzeniem i modyfikowaniem projektów. Na kursie poruszane będą zagadnienia związane z kompozycją obrazów i technikami rysowania za pomocą oprogramowania. Przedstawione będą tematy dotyczące przygotowania prac do druku jak i na potrzeby WWW.
Więcej