Badanie i rozwój

Innowacje produktowe i procesowe

Firma Albi-Tech specjalizuje się w prowadzeniu prac B+R na zlecenie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
W ramach współpracy, kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa, w zakresie opracowania innowacyjnych produktów oraz technologii, przeglądu dostępnych rozwiązań, badań labolatoryjnych na potrzeby wdrożenia, wykonywania prototypów oraz testów i walidacji wyrobów, wraz z przygotowaniem do wdrożenia do produkcji.

Naszym założeniem jest, że nie ma rzeczy niemożliwych, a są jedynie jeszcze nie odkryte.
W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a także współpracę z najlepszymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz najlepszymi specjalistami w kraju, przeprowadzimy Państwa przez cały proces prac B+R, w sposób umożliwiający wdrożenie nowego produktu lub technologii.

Dla nas najważniejsze jest powodzenie Państwa pomysłów, dlatego wynik prac jest zawsze pozytywny.
Służymy pomocą i doradztwem w przypadku innowacji wymyślonych przez Państwa, a także własnymi pomysłami, w sytuacji gdy chcą Państwo wprowadzić nowy produkt, ulepszyć istniejący lub opracować nową technologię, a nie mają Państwo własnych pomysłów.

Proces prac B+R

Nasze prace B+R przebiegają zgodnie z planem badań, składającym się z 6 głównych etapów.

Założenia
projektowe

Analiza
rozwiązań

Prace
projektowe

Prace
badawcze

Opracowanie
prototypu

Testy, walidacja
i wdrożenie

Przykładamy szczególną uwagę do realizacji każdego z tych etapów, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Pracujemy, aż do momentu opracowania możliwie najlepszego rozwiązania. Bo Twoja satyfsakcja jest dla nas najważniejsza.

Czym są prace badawczo-rozwojowe

Pod potocznie używanym hasłem prace B+R kryją się badania przemysłowe i prace rozwojowe. Działalność B+R z definicji „obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.” Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw może obejmować zarówno badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Działalnością B+R nie będą same badania przemysłowe.

Badania przemysłowe to najprościej ujmując prace prowadzące do opracowania nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub usług.

Prace rozwojowe to nic innego jak wykorzystanie i zastosowanie dostępnej wiedzy w celu stworzenia prototypu nowego innowacyjnego rozwiązania. W działalności B+R zazwyczaj wykorzystywana jest nowa wiedza opracowana w badaniach przemysłowych.

Częstą sytuacją jest bagatelizowanie prac B+R. Badania przemysłowe muszą charakteryzować się udokumentowanymi testami cech i funkcjonalności nowego produktu, usługi lub technologii. Mają one na celu uzyskanie wiedzy, czy osiągniemy planowane założenia np. co do funkcjonalności produktu.
Prace B+R wynikają z prostego założenia: jeżeli nie ma czegoś na rynku to nie wiadomo jak to zrobić. Badania przemysłowe służą od tego, aby wykorzystując dostępną wiedzę uzyskać plan lub prototyp nowego rozwiązania. Natomiast prace rozwojowe wykorzystują wyniki badań przemysłowych kształtując opracowane rozwiązanie, tworząc prototyp i sprawdzając go w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii czy usługi.
Realizacja prac B+R musi charakteryzować się gotowością technologiczną, co oznacza, że musimy zacząć i zakończyć prace na konkretnym poziomie. Dokumentacja konkursów polegających na przeprowadzeniu prac B+R wymaga rozpoczęcia badań przemysłowych na poziomie II gotowości technologicznej:
określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Natomiast prace rozwojowe powinniśmy zakończyć na poziomie IX:
sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Podsumowując prace badawczo-rozwojowe to nic innego jak opracowanie nowej wiedzy, a następnie jej wykorzystanie w celu stworzenia innowacyjnego rozwiązania, które następnie możemy wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych zakupując niezbędny sprzęt, maszyny, nieruchomości czy prowadząc roboty budowlane. Tu gdzie kończy się projekt B+R, zaczyna inwestycja.
Źródło: https://mgpremium.pl/blog/badania-i-rozwoj-czyli-prace-br-w-przedsiebiorstwie

Pracujmy razem!

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, nie wahaj się i skontaktuj się z nami! Razem osiągniemy sukces!

Kontakt!